HALAMAN UTAMA

E-buletin ini dicipta khas untuk memenuhi keperluan Tugasan Kerja Kursus Pendek, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester 2 Tahun 2010. Tugasan ini adalah di bawah seliaan pensyarah pembimbing bagi mata pelajaran Murid Dan Alam Belajar (EDU 3103).

E-buletin ini akan membincangkan tentang Teori Pembelajaran Sosial yang diasaskan oleh Albert Bandura. Antara perkara yang disediakan untuk pembaca seperti Sejarah Teori, Biodata Tokoh dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan teori ini.

Penulis berharap agar e-buletin ini akan menjadi bahan rujukan berguna kepada pengunjung untuk tujuan yang sesuai.

Sekian.

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2010 Teori Pembelajaran Sosial. Powered by Blogger
Blogger Templates created by DeluxeTemplates.net
Wordpress by Wpthemescreator
Blogger Showcase